แสดงตำแหน่งงานทั้งหมด

ลำดับ ชื่อตำแหน่ง ระดับเงินเดือน อัตรา รายละเอียด
1 Admin Project 10,000 - 13,000 บาท 1
2 Controller 16,000 - 20,000 บาท 2
3 Junior Programmer 18,000 - 30,000 บาท 4
4 SA = System analyst นักวิเคราะห์ระบบ 25,000 - 30,000 บาท 1
5 Sale Engineer / พนักงานขาย 0 - 0 บาท 3
6 Senior Programmer 40,000 - 45,000 บาท 3
7 ธุรการ (การตลาด) 10,000 - 13,000 บาท 2